XE TẢI NHẸ 1 ~ 3 tấn

XE TẢI NHẸ 1 ~ 3 tấn

Xe tải Isuzu 2tấn3  QKR230
500,000,000đ
Xe tải Isuzu 2tấn3  QKR230
500,000,000đ

Xe tải Isuzu 2tấn3 QKR230

TỔNG TẢI TRỌNG 2.300 (kg) KÍCH THƯỚC THÙNG 3600 x 1880 x 1900 (mm) CÔNG SUẤT 105 (Ps) TIÊU CHUẨN KHÍ…
Xe tải Isuzu 2,3tấn QKR230
500,000,000đ
Xe tải Isuzu 2,3tấn QKR230
500,000,000đ

Xe tải Isuzu 2,3tấn QKR230

TỔNG TẢI TRỌNG 4990 (kg) KÍCH THƯỚC THÙNG 3600 x 1880 x 1900 (mm) CÔNG SUẤT 105 (Ps) TIÊU CHUẨN KHÍ…
Xe tải Isuzu 1,9 tấn 1T9 QKR270
550,000,000đ
Xe tải Isuzu 1,9 tấn 1T9 QKR270
550,000,000đ

Xe tải Isuzu 1,9 tấn 1T9 QKR270

TẢI TRỌNG 1990 (kg) KÍCH THƯỚC THÙNG 4400 x 1880 x 1900 (mm) CÔNG SUẤT 105 (Ps) TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI…
Xe tải Isuzu 2,8 tấn 2T8 QKR270
550,000,000đ
Xe tải Isuzu 2,8 tấn 2T8 QKR270
550,000,000đ

Xe tải Isuzu 2,8 tấn 2T8 QKR270

TẢI TRỌNG 2.800 (kg) KÍCH THƯỚC THÙNG 4400 x 1880 x 1770 (mm) CÔNG SUẤT 105 (Ps) TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI…
Xe tải Isuzu 2,4 tấn siêu dài QKR270
550,000,000đ

Xe tải Isuzu 2,4 tấn siêu dài QKR270

TẢI TRỌNG 2.400 (kg) KÍCH THƯỚC THÙNG 4400 x 1880 x 1900 (mm) CÔNG SUẤT 105 (Ps) TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI…